GARUDA TANPA SAYAP

Oleh : DEVIDA

Tergerai akar malam berduri
Kelabui sanubari tanpa tepi
Goresan kata Kiai
Tidak lagi bumbui terompa

Apakah kita tunggu amukan kerikil panas
Ombak menyapa daratan
Bumi ber keliat
Baru kita sadar akan ganasnya diri
Dan membangun kuil kosong

Melakukan sosialisasi peduli alam pada jumat legi
Duh Gusti kholifahmu hanyut kemana
Ulil amri ditelan siapa

Sehingga dawuh suci dimakan atribut jalan
Yang kemudian berzina dengan renternir kotak suara
Melahirkan bayi garuda tanpa sayap
Cirebon 2010

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.